De Voordelen van imkeren met Raszuivere Bijenvolken

Bijenvolken die zich gedragen zoals jij dat als imker wil: blije bijen en een tevreden imker. In dit artikel een aantal voordelen van het imkeren met een raszuiver bijenvolk.

Minder Bijensteken

Als imker wordt je het liefst zo min mogelijk gestoken. Tenminste dat nemen we aan. Een steek van eigen bijen overkomt elke imker wel een keer. Toch is het prettig als je het aantal bijensteken tot een minimum kan beperken.

Bijen kunnen geteeld worden op zachtaardigheid. De bijenvolken die minder neiging hebben tot steken worden geselecteerd, en daar wordt mee verder geteeld. Uiteindelijk blijven er dan bijenvolken over die minder drang tot oorlogvoeren hebben, bijen die jou als imker de ruimte geven voor je werk.

Een bijenvolk dat minder steeklustig is is niet alleen prettig voor de imker, maar ook prettig voor de buren en voor voorbijgangers als je 1 van je bijenvolken bijvoorbeeld bij een heideveld of koolzaadveld neer zet. Het aantal negatieve reacties van omwonenden of voorbijgangers kan belangrijk zijn in hoe de omgeving tegen jou als imker aankijkt. Daarnaast kan een laag aantal negatieve reacties op jouw bijen gunstig zijn in de onderhandeling met een boer of beheerder van een heide- of koolzaadveld als je bijvoorbeeld voorstelt om er jaarlijks je bijenkast te komen plaatsen.

Sil laat een raampje bijen zien zonder kap op
Sil zonder kap met zachtaardige bijen op een raampje

Raatvaster

Tijdens het imkeren is het nodig om handelingen uit te voeren waarbij de raampjes tijdelijk uit de bijenkast gelicht worden. Bijen hebben van nature de neiging om te reageren op dit soort handelingen, onder andere door op te vliegen. 

Een raszuiver bijenvolk kan geteeld worden op raatvastheid. Een raatvast bijenvolk heeft minder neiging om op te vliegen tijdens de handelingen van een imker. Raatvaste bijen blijven geconcentreerd op hun werk in de bijenkast, bijvoorbeeld het schoonmaken van een celletje, ook als het raampje waar zij op zitten in de lucht wordt getild.

Raatvaste bijen op een broedraam

Veel imkers ervaren een sterk raatvast bijenvolk als erg prettig om mee te werken.

Meer honingopbrengst

Er gaat een fabeltje rond in bijenland en die fabel is dat agressieve bijenvolken meer honing zouden halen. Als imker wil je natuurlijk dat je bijenvolk zo veel mogelijk honing haalt, maar is het dan ook nodig om een agressief bijenvolk te houden?

Een bijenvolk kan geteeld worden op ‘honing haaldrift’ en op steeklustigheid (zachtaardigheid), en die twee zijn niet per se met elkaar verbonden. Het is mogelijk om Carnica bijenvolken te telen waarvan de haaldrift hoog is: de mate waarin ze nectar, stuifmeel en propolis halen is dan hoog. Zo’n bijenvolk heeft in verhouding met andere bijenvolken meer zin om honing te halen.

Daarnaast kunnen de bijenvolken met hoge haaldrift geselecteerd worden op zachtaardigheid. Eigenlijk selecteren we dan de bijenvolken die liever druk zijn met honing halen dan dat ze druk zijn met oorlog voeren bij de minste of geringste verstoring.

Broedkamer raam met dichte cellen vol honing
Een broedkamer raam vol honing

Ons idee hierbij is: een tevreden bijenvolk kan haar werk efficient uitvoeren en zal dus meer honing halen dan een bijenvolk dat zich om de minste of geringste actie van de imker bedreigt voelt en in aanvalsmodus gaat. Een bijenvolk in aanvalsmodus zal daarmee namelijk andere functies tijdelijk op de tweede plek zetten. Als imker heb je invloed op de stemming van je bijen, maar ook de aard van het bijenvolk is daarin bepalend.

Een bijenvolk dat van nature meer drang heeft om honing te halen zal eerder uitvliegen wanneer het weer het toelaat. Ook zullen de bijen van een bijenvolk met hogere honingopbrengst over het algemeen meer capaciteit hebben om honing te halen, bijvoorbeeld door meer nectar mee te kunnen nemen of door sneller te kunnen vliegen dan bijen van zwakkere bijenvolken.

Minder zwermneiging

Het zwermen van een bijenvolk is een natuurlijk verschijnsel en helpt bijen bij hun overleving. Als imker wil je dus samenwerken met de bijen als het gaat om hun neiging tot zwermen.

Één van de manieren om het zwermen van bijen tot een minimum te beperken is om met bijenvolken te werken die niet om het minste of het geringste gaan zwermen. Als er bijvoorbeeld even niet genoeg ruimte is in de kast wil jij als imker de tijd krijgen om een extra broedkamer of honingkamer op de bijenkast te kunnen zetten.

Bijenvolken kunnen zo geteeld worden dat de drang tot zwermen lager ligt dan bij gemiddelde bijenvolken. De zwermdrang van een bijenvolk is lager wanneer de koningin genoeg feromonen produceert, er genoeg ruimte in de bijenkast is, en er genoeg jonge verzorgende bijen in de kast aanwezig zijn.

Een bijenzwerm

Minder last van Varroamijt

Werken met een goed geteeld raszuiver bijenvolk heb je over het algemeen minder last van varroamijt.

Bijenvolken kunnen geteeld worden op hun poetsgedrag. Bijen die van nature meer neiging hebben om zichzelf en elkaar te verzorgen en poetsen zullen vaker varroamijt van zich af poetsen dan bijen die minder poetsgedrag vertonen. Doordat een bij zich vaker poetst kan de varroamijt zich minder makkelijk vermeerderen in een bijenvolk, en zal het hele bijenvolk minder snel last hebben van varroamijt. Het gevolg is dat de bijen sterker zijn van gestel, doordat ze niet zwak worden gemaakt door de varroamijt.

Geïnteresseerd geworden in het imkeren met een raszuiver bijenvolk?

Hammerhof teelt Carnica F1 bijenvolken door te werken met een raszuivere Carnica ‘F0’ koningin (de P-moer). Die geselecteerde koningin wordt op stand bevrucht door eigen bijenvolken. Er ontstaat daardoor een geweldig Carnica F1 bijenvolk, dat geweldige eigenschappen heeft.

We vinden het belangrijk dat je als imker een prettige ervaring hebt met het houden van bijen. We ondersteunen je daar graag bij en geven je daarom bij aankoop van een bijenvolk ondersteunende informatie mee waardoor imkeren voor jou een geweldige ervaring wordt.

Meer over het aanschaffen van zachtaardige Carnica bijen op de pagina over het kopen van een zachtaardig bijenvolk.

Imker Sil met een uitgebouwd broedraampje