Privacyverklaring

Wat doen wij met jouw gegevens?

Let op: deze privacyverklaring wordt de komende dagen aangepast, en is op dit moment niet compleet.

Als je op dit moment meer wil weten over hoe jouw gegevens gebruikt worden, stuur dan een e-mail naar ben@hammerhof.nl

Als je in dit privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van de website www.hammerhof.nl. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we de onderneming Hammerhof geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  08207100. En met ‘website’ wordt bedoeld www.hammerhof.nl en gerelateerde subdomeinen van het domein hammerhof.nl.

Hammerhof geeft om jouw privacy. Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking aan derden gesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website (www.hammerhof.nl) en de daarop ontsloten dienstverlening van de onderneming Hammerhof.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarom we deze gegevens verwerken, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

[toc]

Welke gegevens verzamelen we?

Om je bestelling te kunnen verwerken, contact met je op de kunnen nemen zodra je bijenvolk beschikbaar is, en om aan wettelijke administratieregels te voldoen slaan we onder andere deze persoonsgegevens op zolang nodig en wettelijk verplicht:

  • Je naam
  • e-mail adres
  • telefoonnummer
  • adres

Dit is de website van Hammerhof.

Ons bedrijfsadres is
Hammerweg 19
8101 NE Raalte

Ons postadres is
Hammerweg 19
8101 NE Raalte

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08207100
Ons B.T.W.-nummer is NL070952735B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt

  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • voor intern gebruik

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Cookiegebruik

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

We gebruiken software zoals Google Analytics om anoniem website bezoeken te registreren. Bezoekersgegevens zijn daardoor anoniem in deze software opgeslagen. Gegevens die te herleiden zijn tot individu worden met de grootste zorg behandeld en nooit voor commerciele doeleinden verkocht of verhuurd aan andere bedrijven.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: ben@hammerhof.nl
Per telefoon: 0653516016
Per brief: Hammerweg 19, 8101 NE Raalte

OVER COMMUNICATIE PER E-MAIL

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

OVER COMMUNICATIE PER BRIEF

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

OVER COMMUNICATIE PER TELEFOON

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op op het hierboven vermelde (email) adres.

Daarnaast kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Om de website goed te kunnen laten functioneren maken we gebruik van cookies.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van jou. Wij verzoeken je dan ook deze gegevens niet te verstrekken.

Heb je vragen of feedback?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Hammerhof, stuur dan een e-mail naar ben@hammerhof.nl

Je suggesties om ons privacybeleid sterker te maken zijn van harte welkom.

Contactpersoon Privacyzaken

Ben Kogelman

ben@hammerhof.nl

Contactgegevens Hammerhof

Koophandel nummer 08207100

Ben Kogelman

ben@hammerhof.nl